loader image

Blog

Čemu služe mehanizmi odbrane?

Čemu služe mehanizmi odbrane?

Mehanizmi odbrane se definišu kao nesvesna iskrivljenja realnosti da bi se izbeglo suočavanje (konflikt) sa sopstvenim neprihvatljivim porivima ili bolnim emocijama i zaštitila tekuća, uspostavljena slika o sebi. To su nesvesni automatski procesi, koji imaju funkciju...

opširnije
Zašto je zona komfora nekomforna?

Zašto je zona komfora nekomforna?

Zonom komfora nazivamo određeno mentalno i emocionalno stanje. Stanje je karakterisano odsustvom izazova i novina, za koje osoba smatra da su previše uznemiravajući, stresni ili zahtevni. Šta je zona komfora? Ako se držimo poznatog i izvesnog, nemamo čega da se...

opširnije
Lice i naličje hemije u vezi

Lice i naličje hemije u vezi

Kada bi vas neko pitao šta vam je najvažnije da osetite u vezi, šta biste odgovorili? Na kom mestu biste našli uzbuđenje i strast? Da li možete da se prisetite nekog sopstvenog iskustva kada ste na početku veze osećali izuzetno visok nivo strasti i hemije da biste,...

opširnije
Izbegavajući poremećaj ličnosti

Izbegavajući poremećaj ličnosti

Mnoge osobe su stidljive kada su u društvu ili nemaju dobre socijalne veštine. Međutim, izbegavajući poremećaj ličnosti podrazumeva više od toga. Ovaj poremećaj uzrokuje značajne probleme u mnogim aspektima funkcionisanja osobe. Na primer, ukoliko osoba koja ima...

opširnije