loader image

Blog

Selektivni mutizam

Selektivni mutizam

Selektivni mutizam je složeni anksiozni poremećaj koji se javlja samo kod dece.  Karakteriše ga nesposobnost deteta da govori i efikasno komunicira u nekim društvenim okruženjima, kao što su škola ili vrtić. Deca sa selektivnim mutizmom mogu da govore i komuniciraju...

opširnije
Strah od promene

Strah od promene

U životu ništa nije zagarantovano niti sigurno, ali je jedna stvar konstanta i ista za sve: sve se menja. Promena može biti zastrašujuća i možemo činiti sve da je izbegnemo, dok nam je život ne nametne kao neminovnost. Strah od promene javlja se jer ne možemo...

opširnije
Ta teška reč izvini

Ta teška reč izvini

  Kao što je pohvala neophodna za građenje bilo kog odnosa, tako je i izvinjenje i traženje oproštaja neophodno za očuvanje i dalji razvoj. Izvinjenje, kao i pohvala, se ne podrazumevaju. Izvinjenje mora biti jasno verbalizovano, direktno i konkretno, bez ironije...

opširnije
Tikovi kod dece

Tikovi kod dece

Tikovi kod dece su česti.  Jedno od petoro dece može imati ovaj problem u nekom periodu odrastanja. Prvi put se javljaju između 4. i 6. godine života, češće ih ispoljavaju dečaci.        Tikovi predstavljaju brze, ponavljajuće pokrete mišića koji nemaju svrhu ili...

opširnije
Perfekcionizam – bolest savršenstva

Perfekcionizam – bolest savršenstva

Perfekcionizam postaje sve češća „boljka“ našeg vremena. Sve je veći broj ljudi koji se udaljava od svog bića i suštinskih potreba, dok trke za visokim rezultatima, zavidnim statusom i dobrim finansijama postaju sve surovije. Osoba kojoj „sve ide od ruke“, koja je...

opširnije
Asertivni stil komunikacije

Asertivni stil komunikacije

  Asertivnost je veština o kojoj se često govori u kontekstu socijalnih i komunikacijskih veština. Sigurno ste čuli za ovaj pojam, iako možda ne znate šta tačno znači. U ovom članku detaljnije ćemo objasniti samo značenje pojma asertivnosti, po čemu se asertivno...

opširnije
Stilovi komunikacije

Stilovi komunikacije

  Osnov svih međuljudskih odnosa je komunikacija. Ne postoji način da živimo sa ljudima i među ljudima, a da ne komuniciramo. Život je neodvojiv od komunikacije, pa čak i razmišljanje, spada u komunikaciju sa samim sobom. Komunikacija se ne vezuje isključivo za...

opširnije
Depresija

Depresija

Priredile: Katarina Višić i Aleksandra Stamenković Kako nastaje depresija? Depresivno raspoloženje je često životno iskustvo. Većina ljudi se osetila depresivno povodom problema u vezi ili braku, problema sa decom, na poslu, u školi… Depresivno raspoloženje je uvek...

opširnije