loader image
Kako se nositi sa niskom tolerancijom na frustraciju?

Kako se nositi sa niskom tolerancijom na frustraciju?

Neprilike u životu postoje. Imate sledeći izbor – da imate neprilike i emocionalni poremećaj ili da imate neprilike i odgovarajuća osećanja. Racionalno-emotivno bihejvioralni terapeuti smatraju da u jezgru emocionalnih poremećaja i poremećaja u ponašanju leži urođena...
Samopoštovanje i bezuslovno samoprihvatanje

Samopoštovanje i bezuslovno samoprihvatanje

Piše: Nikola Šašić, edukant racionalno-emotivne bihejvioralne terapije Najčešći problemi zbog kojih ljudi traže pomoć psihoterapeuta su osećanja depresije, anksioznosti, stida, krivice; pasivno ili agresivno ponašanje, prokrastinacija; problemi u braku ili na poslu....