loader image
Odgovornost i sloboda u životu i psihoterapiji

Odgovornost i sloboda u životu i psihoterapiji

Savremeni svet nam nudi obilje mogućnosti za aktualizovanje naših potencijala. Ranije nije bilo tako. Mogućnosti su bile ograničenije. Pojedinca u sadašnjici možemo da zamislimo kao putnika koji nailazi na račvanje puta. Put se ne račva u dva odvojena, već u bezbroj...
Šta je smisao života?

Šta je smisao života?

Napomena: u ovom tekstu nećete saznati šta je smisao života.  Đorđe Balašević se u jednoj od svojih pesama pita: „Zašto se sve to dešava? Da l’ čovek išta rešava il’ smo samo tu zbog ravnoteže među zvezdama?“ U ova tri stiha sažeta su sva filozofska pitanja na koja su...
Unutrašnji kritičar

Unutrašnji kritičar

Ako obratite pažnju na verbalni sadržaj koji vaš um u budnom stanju neprekidno stvara, primetićete da je svaka vaša aktivnost, a i neaktivnost, propraćena nekom vrstom unutrašnjeg komentara. „Ova jabuka je ukusna.“ „Baš je hladno.“ „Ne mogu da verujem da sam to...
Strah od smrti

Strah od smrti

„Koji sanja sekvoju – umrijeće. Koji ne sanja sekvoju – umrijeće.“ Enes Halilović   Homo sapiensi – iliti svi mi – živa su bića koja su veoma davno „odabrala“ da, za razliku od ostalih živih bića na ovoj planeti, posebnu pažnju posvete razvijanju jednog od svojih...
Visoko funkcionalna ili maskirana depresija

Visoko funkcionalna ili maskirana depresija

Život na ovim prostorima naučio je generacije naših predaka da trpe nevolje. U našem mentalitetu, psihička izdržljivost i sposobnost tihog podnošenja teškoća je visoko vrednovana. Ove osobine se učenjem prenose sa generacije na generaciju. Skloni smo da ih smatramo...