loader image

Psihološko savetovanje za pojedince,
parove i roditelje

Psihološko savetovanje je, kao i psihoterapija, proces, usmereno je na cilj i ima jasnu i definisanu strukturu.

Odvija se u formi razgovora, traje 50 minuta, jednom ili, retko, dva puta nedeljno. Klijent dolazi sa konkretnim problemom koji ne uspeva sam da reši i obično želi da nauči veštine koje omogućavaju rešavanje datog problema. Za razliku od problema kojima se bavi psihoterapija, klijent na savetovanje dolazi sa problemom koji ne prožima više oblasti njegovog života i obično se može rešiti u malom broju seansi (do desetak).

Savetodavni rad se može obavljati sa pojedincima, parovima ili u posebno dizajniranim grupama.

Pojedinci traže savetovanje najčešće vezano za probleme sa učenjem (zastoj u učenju, đaci i studenti), upravljanje stresom, organizaciju i upravljanje vremenom, veštine komunikacije, rešavanje problema i donošenje odluka. Između savetodavnih seansi klijenti rešavaju zadatke dogovorene na seansi, a u skladu sa prethodno dogovorenim ciljem.

Savetodavni rad sa parovima (bračno savetovanje) se može odvijati u svim fazama partnerske veze. Preporučuje se kada kod para postoji nezadovoljstvo i predstavlja preventivni rad na sprečavanju poremećaja kod para. Razlika između nezadovoljstva i poremećaja kod para je u intenzitetu emocionalnog stanja u kome se par veći deo vremena nalazi, a za koje je povod u samom partnerskom odnosu (seksualni problemi, podela poslova, trošenje novca, zajedničko vreme, vaspitanje dece, različite vrednosti i ciljevi…). Poremećaj kod para se tretira psihoterapijom. Nezadovoljstvo kod para se prevazilazi psihoedukacijom, učenjem veština komunikacije (trening asertivnosti) i učenjem veština koje su paru neophodne da održi zdravu vezu ili da donese odluku o prekidu veze ako je to u obostranom interesu.

Savetodavni rad sa roditeljima se može odvijati na više načina, po protokolu velikog broja programa; u grupi ili pojedinačno sa roditeljem ili roditeljima deteta.

Prednosti rada sa roditeljima, umesto isključivo rada sa decom sa problemima, su između ostalog:

  1. problem kod dece nastaje pod uticajem više faktora, a jedan od presudnih je neadekvatno roditeljstvo. Znači, leči se na uzrok poremećaja, a ne simptomi.
  2. dete živi u porodici, sa roditeljima, braćom i sestrama, 167 sati nedeljno, a na terapiji bi provelo samo JEDAN SAT u toku te nedelje. Rad sa detetom na terapiji, a potom vraćanje u porodicu u kojoj se odvijaju nezdrave interakcije roditelj-dete koje su i dovele (u velikoj meri) do poremećaja kod deteta je često uzaludan i obeshrabrujući i za terapeuta i za dete.

Psihoterapija za decu i mlade

Psihoterapija za pojedince i parove

Radionice, treninzi, seminari

Zakažite termin