loader image

Psihoterapija za pojedince i parove

Psihoterapija je proces, usmerena je na cilj i ima jasnu i definisanu strukturu.

Odvija se u formi razgovora (psihoterapijske seanse) koji traje 50 minuta, jednom ili ređe, dva puta nedeljno. Broj seansi je teško unapred odrediti i zavisi od vrste problema.

Psihoterapija omogućava rešavanje kako situacionih, tako i celoživotnih problema sa kompletnom promenom životne filozofije. Psihoterapijski proces omogućava i lični rast i razvoj i povoljno utiče na podizanje kvaliteta života.

Stručnjaci za mentalno zdravlje zaposleni u Centru edukovani su iz različitih terapijskih postupaka i primenjuju različite pristupe: REBT, šema terapiju, transakcionu analizu, sistemsku i porodičnu terapiju.

Psihoterapija za decu i mlade

Psihološko savetovanje

Radionice, treninzi, seminari

Zakažite termin