loader image

Psihoterapija i psihološko savetovanje

„Najbolje godine tvog života su one u kojima odlučiš da su tvoji problemi samo tvoji, ne kriviš svoju majku, ekologiju ili predsednika. Shvataš da kontrolišeš sopstvenu sudbinu.“

Albert Ellis, psiholog i psihoterapeut

Psihoterapija za decu i adolescente

„Kada su mali ljudi preplavljeni velikim osećanjima, naš zadatak je da sa njima podelimo svoj mir, a ne da se pridružujemo njihovom haosu.“

L.R. Knost, aktivista za prava dece

Individualna psihoterapija

„Kada pričamo o svojim osećanjima, ona su manje preplavljujuća, manje uznemirujuća i manje strašna.“

Fred Rodžers, američka TV zvezda

Partnerska / bračna terapija

„U svim vrstama odnosa ljudi se sukobljavaju i povređuju jedni druge. Način nošenja sa konfliktima je ono što određuje da li će veza uspeti ili ne.“

Džuli i Džon Gotman, američki bračni psihoterapeuti

Šta radimo?

Psihoterapija za decu i mlade

Psihoterapija za pojedince i parove

Psihološko savetovanje

Radionice, treninzi, seminari

O nama

Centar za psihoterapiju Dr Višić osnovan je sa ciljem pružanja psihološke, socijalne i defektološke pomoći deci i njihovim porodicama, odraslim pojedincima i parovima.

Uz dijagnostičku obradu, stručnjaci Centra bave se individualnim i grupnim psihoterapijskim i savetodavnim radom i psihosocijalnom podrškom. U okviru svog područja delovanja, Centar organizuje i sprovodi edukacije i usavršavanja iz oblasti mentalnog zdravlja za širu i stručnu javnost, promoviše zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici i radi na podizanju svesti o značaju mentalnog zdravlja za kvalitet života pojedinca, porodice i društva u celini.

Naš tim

O vašem mentalnom zdravlju brinu stručnjaci različitih profila (doktor medicine, psiholozi, pedagog, defektolozi) u cilju pružanja sveobuhvatnije pomoći i podrške. Centar za psihoterapiju Dr Višić okuplja savetnike i psihoterapeute koji su edukovani iz različitih psihoterapijskih pravaca: REBT, šema terapija, dijalektičko-bihejvioralna terapija, transakciona analiza, sistemska porodična terapija, dečja i adolescentna integrativna terapija i terapija igrom (za decu do 11 godina).

Članovi našeg tima se kontinuirano usavršavaju i u svom radu primenjuju različite pristupe u rešavanju situacionih i celoživotnih problema, kao i u podizanju kvaliteta života. Pored kontinuiranog usavršavanja, svoj profesionalni rad nadograđuju i putem intervizijskih i supervizijskih sastanaka. Tim Centra pokriva rad sa decom, adolescentima, odraslim pojedincima, parovima, porodicama i grupama.

Najnoviji članci

Pošaljite nam poruku

Zakažite termin