loader image

O nama

Centar za psihoterapiju Dr Višić osnovan je sa ciljem pružanja psihološke, socijalne i defektološke pomoći deci i njihovim porodicama, odraslim pojedincima i parovima.

Uz dijagnostičku obradu, stručnjaci Centra bave se individualnim i grupnim psihoterapijskim i savetodavnim radom i psihosocijalnom podrškom. U okviru svog područja delovanja, Centar organizuje i sprovodi edukacije i usavršavanja iz oblasti mentalnog zdravlja za širu i stručnu javnost, promoviše zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici i radi na podizanju svesti o značaju mentalnog zdravlja za kvalitet života pojedinca, porodice i društva u celini.

U tretmanu dece, mladih i njihovih porodica opredeljeni smo za model timskog rada koji podrazumeva:

  1. pravljenje individualizovanih planova tretmana kreiranih prema potrebama deteta
  2. specifična znanja i veštine svakog stručnjaka
  3. multidisciplinarnost
  4. koordinaciju radi dobrobiti klijenata
  5. neposredno i posredno delovanje članova tima
  6. ličnu uključenost i kontinuitet u praćenju deteta i porodice

Stručnjaci u našem Centru imaju različita osnovna obrazovanja (doktor medicine, pedagog, psiholozi, defektolozi) uz dodatna kontinuirana stručna usavršavanja iz oblasti mentalnog zdravlja; edukovani su iz različitih terapijskih postupaka i primenjuju različite pristupe: REBT, šema terapiju, dijalektičku-bihejvior terapiju, transakcionu analizu, sistemsku porodičnu terapiju, terapiju igrom (za decu do 11 godina).

Psihoterapija za decu i mlade

Psihoterapija za pojedince i parove

Psihološko savetovanje

Radionice, treninzi, seminari

Zakažite termin