loader image

Blog

Poremećaji ličnosti

Poremećaji ličnosti

Poremećaji ličnosti su grupa mentalnih poremećaja i predstavljaju karakteristične nezdrave obrasce ponašanja, emotivnog reagovanja, mišljenja i odnosa prema sebi, kao i odnosa sa drugim ljudima. Ovi obrasci su sveprožimajući, duboko ukorenjeni i rigidni, i kao takvi...

opširnije
Usamljenost – boljka 21. veka

Usamljenost – boljka 21. veka

Iako je naša potreba za povezivanjem urođena, mnogi od nas se često osećaju sami. Usamljenost je stanje uznemirenosti ili nelagodnosti koje nastaje kada se uoči jaz između nečijih želja za društvenom povezanošću i stvarnih iskustava u pogledu toga. Čak i neki ljudi...

opširnije
Samopouzdanje

Samopouzdanje

Verovatno ste često slušali o podeli na osobe koje su samopouzdane, i na one koji to nisu. Način ponašanja, uspostavljanja i razvijanja odnosa, postavljanja životnih ciljeva umnogome zavisi od nivoa samopouzdanja. Samopouzdanje podrazumeva pozitivno vrednovanje sebe i...

opširnije
Radoholizam – zavisnost od posla

Radoholizam – zavisnost od posla

Posao je vrlo važan za naše osećanje dobrobiti i često ga doživljavamo kao sastavni deo našeg identiteta. Trpimo duboku emocionalnu uznemirenost kada izgubimo posao, osećamo se ugroženo kada posao ne možemo naći duže vreme. Međutim, za neke ljude posao postaje...

opširnije
Strah od javnog nastupa

Strah od javnog nastupa

  Prezentovanje i komuniciranje o idejama i stavovima koje imate je bitna komponeta uspeha na različitim životnim poljima, a pre svega na profesionalnom planu.  Biti dobar javni govornik može vam puno pomoći u napredovanju i razvijanju karijere. Ali ponekad je...

opširnije
Sindrom uljeza

Sindrom uljeza

Ukoliko se prepoznajete u nekoj od sledećih rečenica: „Osećam se kao prevarant dok mi drugi ljudi čestitaju na postignutom uspehu.“ „Dobijam nezaslužene pohvale zato što meni i mojim sposobnostima pripisuju nešto što je samo – splet srećnih okolnosti.“ „Ne mogu da se...

opširnije
Ljubomora – kako se izboriti?

Ljubomora – kako se izboriti?

Šta je ljubomora? Ljubomora je vrsta straha koji osoba oseća kada procenjuje da postoji opasnost da osoba koju ona voli zavoli nekog trećeg. Funkcija ovog osećanja je da motiviše osobu na akciju kojom će sačuvati ljubav voljene osobe. Za svaki odnos ljubavi je...

opširnije