loader image

Pet jezika ljubavi

nov 4, 2020 | O vezama i braku | 0 Komentara

 Koji jezik ljubavi govorite?

Kao što u lingvističkom smislu postoje različiti jezici kojima govore različiti narodi, tako i u emotivnom smislu postoje različiti jezici kojima ljudi ispoljavaju svoju ljubav. Moguće je da prema nekome gajite vrlo snažne emocije, ali da bi ta osoba to znala neophodno je da znate kako ona očekuje da ispoljavate ljubav prema njoj. Ako ne govorite jezikom ljubavi vašeg partnera, vrlo je verovatno da on ili ona neće znati da vam je zaista stalo do nje/njega i vremenom će vaše ili obostrano nezadovoljstvo rasti. Moramo biti spremni da naučimo jezik ljubavi našeg partnera, ukoliko želimo da se on/a oseća voljeno.

Prema Geriju Čepmenu, stručnjaku u oblasti bračnog savetovanja, postoji pet jezika ljubavi, odnosno pet osnovnih načina na koje ljudi izražavaju i razumeju ljubav. Naravno, u okviru svakog od ovih pet jezika postoje bezbrojni „dijalekti“, odnosno varijacije u njegovom ispoljavanju. Ono što je bitno jeste da govorimo jezikom ljubavi našeg partnera.

Svi imamo obično jedan primaran jezik ljubavi kojim se obično i obraćamo našem partneru, ali vrlo je čest slučaj da se primarni jezici partnera razlikuju. To je i razlog zašto se mi trudimo i trudimo da ljubav iskažemo svojim jezikom, a partner nas ne razume. Ono što jednoj osobi pruža osećaj da je voljena ne mora i nekoj drugoj pružati to isto. Ukoliko želimo da naš partner oseti ljubav moramo je iskazati na njegovom primarnom jeziku ljubavi.

 

Rezervoar ljubavi

Potreba da budemo voljeni je jedna od najvažnijih emocionalnih potreba, ako ne i najvažnija. Ljudi su u stanju svašta da urade za ljubav i radi ljubavi. Za normalan razvoj deteta i njegovu emocionalnu stabilnost veoma je važno da mu emocionalne potrebe budu zadovoljene. Potreba za ljubavlju, pažnjom i pripadanjem za dete su jako bitne. Ukoliko ove potrebe nisu zadovoljene, to jako negativno utiče na celokupni razvoj deteta. Možemo reći da dete ima tzv. „emocionalni rezervoar“, koji čeka da bude napunjen ljubavlju. Ukoliko se dete oseća voljeno razvijaće se normalno, ali ako je njegov emocionalni rezervoar prazan, dete će tragati za ljubavlju koju nije dobilo, najčešće na pogrešan način, što će se ispoljavati kroz loše ponašanje.

Tako je i u vezama u odraslom dobu. Ukoliko je vaš emocionalni rezervoar prazan javiće se svi oni oblici ponašanja koji dodatno narušavaju odnos: prekori, osude, grubost, kritike, ignorisanje. Pun rezervoar stvara emocionalnu klimu u kojoj se može raspravljati o razlikama, i konflikti se mogu rešavati na konstruktivan način. Prepoznavanje načina na koji treba da pokažete ljubav vašem partneru vrlo je bitno za održavanje njegovog emocionalnog rezervoara punim. Zbog toga je upravo priča o jezicima ljubavi značajna i može vam pomoći da unapredite odnos sa vašim partnerom.

Ljudi se ponašaju drugačije kada se njihov rezervoar za ljubav napuni.

 

Prvi jezik ljubavi: reči afirmacije

Jedan od načina izražavanja ljubavi je upućivanje ohrabrujućih reči, odnosno verbalnih potvrda ljubavi. Različiti komplimenti i izjave zahvalnosti moćna su sredstva komuniciranja ljubavi. Kada svom partneru kažete nešto tipa: „Odlično ti stoji to odelo“ ili „Ti kuvaš najbolju kafu“, „Niko me ne nasmeje kao ti“ saopštavate mu šta vam se sve dopada kod njega, čime potvrđujte da ga cenite i prepoznajete njegove kvalitete. Svakom su potrebne ovakve tople reči. I dok mislimo da se neke stvari podrazumevaju i da naš partner zna šta mi sve kod njega cenimo, zapravo vrlo često oni toga zapravo nisu svesni. Bitno nam je da ljudima oko nas stavimo do znanja zašto ih cenimo i koje kvalitete primećujemo kod njih. Ukoliko prepoznajemo kvalitete našeg partnera i to verbalno jasno izražavamo naš partner će se osećati cenjeno i prihvaćeno, to će uticati pozitivno na sliku koju ima o sebi.

Reči afirmacije podrazumevaju ne samo davanje komplimenata, već i ohrabrivanje i podsticanje partnera da razvije svoje potencijale i radi na ostvarivanju ciljeva koji su mu lično bitni. Dakle, ohrabrenje za ono što je partneru bitno, a ne nama. Recimo ako terate stalno vašeg partnera da nađe bolje plaćen posao, jer verujete da ga on zaslužuje, verovatno je da će on to doživeti pre kao prekor, nego izraz ljubavi, bez obzira na vašu dobru nameru. Ohrabrenje mu je potrebno ukoliko on sam želi da nađe unosniji posao. Partnera možemo ohrabriti samo ukoliko možemo svet posmatrati iz njegove perspektive i shvatiti šta je njemu važno.

Dok se obraćamo partneru bitne su reči koje izgovaramo, kao i način na koji se obraćamo. Jasno je da jedna ista poruka dobija različito značenje ukoliko je izrečena toplim ili sarkastičnim tonom. Zbog toga birajte da se ljudima koje volite obraćate sa toplinom i blagošću.

 

Drugi jezik ljubavi: kvalitetno vreme provedeno sa partnerom

Jedan od načina ispoljavanja ljubavi je i vreme koje odvajamo i provodimo sa partnerom. Međutim, nije dovoljno samo boraviti u istoj prostoriji sa partnerom ili biti na istom mestu, već je ključna stvar poklanjati partneru potpunu usmerenu pažnju. Kvalitetno provedeno vreme kao jezik ima različite dijalekte, od kojih su najbitniji vođenje kvalitetnih razgovora i zajednično obavljanje aktivnosti.

Pod kvalitetnim razgovorom podrazumevamo dijalog u kome partneri razmenjuju informacije i osećanja o svojim doživljajima, razmišljanjima, željama i planovima, u prijateljskom, bliskom kontekstu. Mnogi ljudi žale se na odsustvo razgovora sa partnerom, ali ono što njima zapravo nedostaje je kvalitetan emocionalno obojen razgovor. Kada tokom ovakvih razgovora postavljamo pitanja, želimo da iskreno čujemo misli, osećanja i želje partnera. Savet treba da ponudimo samo ako nam ga druga osoba zatraži i treba da ga damo tako da je ne obeshrabri. Ovaj način ispoljavanja ljubavi zahteva veštinu slušanja, ali i veštinu samootkrivanja. Samootkrivanje je naročito teško ljudima koji su odrasli u porodicama u kojima je izražavanje misli, osećanja i želja bilo osuđivano. Recimo, kada bi dete pokazalo ljutnju, a roditelji reagovali grubo i izgrdili dete, dete bi shvatilo da ne treba da izražava ljutnju i da je ona zabranjena. Slično je i sa ispoljavanjem drugih neprijatnih emocija. Ukoliko su roditelji na njih reagovali neadekvatno, mi naučimo da skrivamo ta osećanja od drugih i ne dozvoljavamo im da se upoznaju sa našom emocionalnom ličnošću.

Kada su u pitanju zajedničke aktivnosti u koje se partneri uključuju, one mogu biti bezbrojne. Za kvalitetne aktivnosti bitno je da bar jedan partner želi da ih radi, da je drugi spreman da se priključi i da oboje to rade kako bi druženjem izrazili ljubav jedno prema drugom. Dok sa partnerom radite nešto zajedno, sama aktivnost koju obavljate ostaje sporedna i ona je zapravo samo sredstvo da postignete zajedništvo. Kada provodimo vreme sa partnerom pokazujemo da volimo kada možemo biti zajedno. Kroz ovakve aktivnosti stvara se banka dragih zajedničkih uspomena. Evociranje tih uspomena način je da ponovo doživimo mnogo prijatnih osećanja.

 

Treći jezik ljubavi: pokloni

Nekim ljudima su pokloni veoma važni kao izraz ljubavi. Poklon je nešto što možemo držati u ruci i reći „moja dragi/a me se setio/la, mislio/la je na mene“. Morate misliti na nekoga da biste mu kupili poklon. Poklon je simbol tog razmišljanja. Nije važno koliko košta, bitna je namera da nekome nešto date i obradujete ga, kao izraz ljubavi. Poklone možete kupiti, naći ili napraviti, a ukoliko ste spremni da slušate vašeg partnera kada govori o stvarima koje mu/joj se dopadaju, vrlo lako ćete nalaziti poklone koji su u skladu sa njegovim/njenim ukusom, što još snažnije prenosi poruku ljubavi.

Međutim, postoji i nematerijalno poklanjanje, a jedan od najznačajnijih vidova takvog poklanjanja jeste poklanjanje svoje prisutnosti. Biti prisutan onda kada je to partneru najpotrebnije je jedan od najlepših načina izražavanja ljubavi, naročito u trenucima krize.

 

Četvrti jezik ljubavi: usluge iz ljubavi

Pod uslugama iz ljubavi podrazumevamo obavljanje poslova koje naš partner očekuje od nas. Radeći te poslove vi zapravo nastojite svom partneru olakšati život svojim delima ljubavi. Dela iz ljubavi mogu biti različiti kućni poslovi, ili odlazak kod lekara po recept za lekove, plaćanje računa, odvoženje automobila u perionicu ili bilo šta slično. Svi oni zahtevaju prethodno razmišljanje, planiranje, kao i ulaganje vremena, snage i napora. Radeći nešto za svog partnera želite da ga oslobodite dela tereta i na taj način poštedite. Takvi poslovi zaista su dela ljubavi, naročito ako ih obavljate u pozitivnom duhu.

Ukoliko je ovaj jezik ljubavi vrlo važan vašem pertneru moguće je da često prigovara, jer ne pomažete u kućnim poslovima ili ne obavljate nešto što on/ona želi. Česte su situacije u kojima partneri prigovaraju, kritikuju, zahtevaju nešto, a za uzvrat dobijaju otpor i inat. Zahtevi i kritike dovode do hlađenja ljubavi. Uz dovoljno kritike vi možete primorati partnera da uradi nešto, ali to onda nije delo ljubavi. Daleko je bolje da partnera hvalite za sve ono što čini. Tako će biti više motivisan da uradi ono što od njega očekujete. To ne znači da treba da koristite pohvale kako biste izmanipulisali vašeg partnera da uradi nešto za vas, već da će on biti više spreman da radi ono što je vama važno onda kada vi prepoznajete i cenite njegov već uloženi trud. Zbog toga treba da znate kako da napravite razliku između želje i zahteva. Kada želite nešto od svog partnera zapravo potvrđujete njegovu vrednost i sposobnost, jer zapravo šaljete poruku da on ima nešto, ili može da učini nešto što vama znači. Sa druge strane, kada postavljate zahteve u ulozi ste tiranina. Tada se vaš partner ne oseća uvaženo nego omalovaženo. Kada iskažete svoju želju ostavili ste partneru mogućnost da donese odluku i napravi izbor. Ljubav je stvar izbora i ne može se iznuditi. On/ona može izabrati da ispuni tu želju ili da je odbije, jer ljubav uvek predstavlja izbor. Zato kada vaš partner pozitivno reaguje na vaše želje, to je na emocionalnom planu dokaz da mu je stalo do vas, da vas uvažava i da želi da vas zadovolji. Naravno, nerealno je očekivati da će vaš partner ispuniti sve vaše želje.

 

Peti jezik ljubavi: fizički dodir

Fizički kontakt je veoma važno sredstvo izražavanja ljubavi. Taj kontakt podrazumeva držanje za ruke, ljubljenje, grljenje i seksualni kontakt. Nekim ljudima je upravo ovo primarni način izražavanja ljubavi. Oni čeznu da njihov partner pruži ruku i da ih dodirne, da ih zagrli, izmasira leđa, provuče prste kroz kosu, preuzme inicijativu u intimnim odnosima. Čepmen kaže „Sve što sam ja sadržano je u mom telu. Dirnuti moje telo znači dirnuti mene. Povlačiti se od mog tela znači emocionalno se udaljavati od mene.“ Iz tog razloga fizički kontakt bitan je kao izraz ljubavi. U trenucima krize skoro nagonski pokušavamo da zagrlimo svog partnera.

 

 

Kako da otkrijete svoj primarni jezik ljubavi?

Najbolji način da otkrijete koji je vaš primarni jezikl ljubavi, jeste da date odgovor na sledeća pitanja:

  1. Šta ste najčešće zahtevali od svog partnera? Verovatno je da je upravo to što ste najčešće zahtevali zapravo i vaš primarni jezik ljubavi, odnosno to što ste tražili bi činilo da se osećate voljeno.
  2. Šta govorite ili radite kako biste iskazali ljubav svom partneru? Velike su šanse da ono što vi činite za vašeg partnera je zapravo ono što želite da on čini za vas. Naravno, ovakav pristup je samo jedna moguća indikacija vašeg primarnog jezika ljubavi, a ne apsolutni pokazatelj. Zato što ste možda od svog oca naučili da svojoj ženi poklanjate poklone kao znak ljubavi, jer je on na taj način iskazivao ljubav prema vašoj majci. To ne mora da znači da je vaš primarni jezik ljubavi primanje poklona, već samo radite ono što ste naučili po modelu.
  3. Šta je ono što partner čini ili ne čini što vas je duboko povređivalo? Suprotno od onoga što vas povređuje je upravo ono što za vas predstavlja ljubav.

Moguće je da su vam među pomenutih pet, dva jezika ljubavi podjednako bitna, pa tada možemo reći da ste dvojezični. U tom slučaju olakšavate stvar svom partneru, jer mu dajete dva izbora i koji god da napravi jasno će vam iskazati ljubav.

Postoje dve situacije kada je otkrivanje primarnog jezika ljubavi teškoća. Prva je ona gde je emotivni rezervoar osobe duže vremena pun. U tom slučaju verovatno je da njihov partner ispoljava ljubav često i na različite načine zbog čega je teško pronaći onaj koji najviše doprinosi osećaju voljenosti. Druga situacije je ona gde je emotivni rezervoar osobe duže vremena prazan, pa se ona ne može ni setiti šta je ono što čini da se oseća voljeno. U oba slučaja osoba se može zapitati „Šta je partner radio ili govorio, šta mi se dopadalo kod njega/nje kada smo se upoznali, zbog čega sam poželela/o da budem sa njim/njom“ ili „Kakav bi bio moj idealni partner“. Odgovor na ova pitanja može voditi do primarnog jezika ljubavi.

Ukoliko želite da emotivni rezervoar ljubavi vašeg partnera ostane pun od velikog je značaja da otkrijete njegov primerni jezik ljubavi. Čepmen kaže: „Svako od nas svakoga dana mora odlučivati hoće li voleti svoga partnera. Ako odlučimo da ga volimo, onda ćemo svoju ljubav izražavati onako kako to naš partner želi, tako da ga učinimo srećnim, emocionalno ispunjenim.“ Dakle, ukoliko shvatimo koji je primarni jezik ljubavi našeg partera i napravimo izbor da taj jezik govorimo, emocionalne potrebe partnera biće zadovoljene, čime će i on biti spremniji da zadovolji naše. Koristeći gore navedena pitanja možete otkriti i primarni jezik ljubavi vašeg partnera i razgovarati o tome sa njim/njom. Možete ih i zapitati šta možete uraditi pa da njihov emocionalni rezervoar bude više pun. Ukoliko shvatite da je primarni jezik ljubavi vašeg partnera nešto što vi niste naučili da radite i što vam ne deluje prirodno, vežbajte. Mnoge stvari nam ne dolaze spontano i nismo navikli da ih radimo. Međutim, njihovim redovnim praktikovanjem postaju nam bliže i poznatije, samim tim se i osećaj neprirodnosti gubi.

 

 

Literatura: Geri Čepmen. Pet jezika ljubavi, tajna ljubavi koja traje.

Autor: Milica Nenadović

Psiholog i TA psihoterapeut u edukaciji

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Povezani članci