loader image

Kako preboleti preljubu?

jan 6, 2021 | O vezama i braku | 0 Komentara

Neverstvo u braku ili vezi ozbiljno narušava partnerski odnos. Afera može učiniti da se prevarena osoba oseća slomljeno, usamljeno, izdano i zbunjeno. Ponekad afera dovodi do završetka veze, a nekada par može čak i popraviti  i osnažiti svoju vezu ukoliko uspešno prevaziđe nevestvo. To mogu učiniti sami ili  uz pomoć terapeuta.

Šta je sve neverstvo?

U osnovi prevare je kršenje poverenja, jer od partera očekujemo da se vlada prema obostrano uspostavljenim očekivanjima, prema kojima upravljamo i svoje ponašanje. Međutim, problem je to što većina nas ne posvećuje baš mnogo vremena eksplicitnim dogovorima o tim pravilima ponašanja, već se ona oblikuju vremenom po principu pokušaja i greške. Veze su sačinjene od različitih nepisanih i neizgovorenih pravila i uloga, koje počinjemo da formiramo od prvog sastanka sa nekim. Za vezu je dobro ukoliko se otvoreno komunicira o očekivanjima i jasno postave granice i pravila u startu.

Ono što jedna osoba smatra neverstvom, neko drugi možda neće. Zbog toga je teško jasno postaviti granice neverstva, naročito u današnje digitalno doba, koje nudi sve širi dijapazon potencijlano zabranjenih susreta. Da li je ćaskanje na društvenim mrežama prevara? Da li je seksting (slanje poruka seksualnog sadržaja) prevara? Šta je sa gledanjem porno filmova, tajnom aktivnošču na aplikacijama za upoznavanje, plaćanjem za seks? Neko gledanje pornografije neće doživeti kao neverstvo, dok bi druga osoba to mogla videti kao varanje. Neki na neverstvo gledaju samo kao na seks van veze, dok emotivne afere možda neće posmatrati kao varanje. Ali emocionalne afere mogu dosta naštetiti vezi, čak i više od čisto seksualnih afera. Emotivna prevara može značiti da neverni partner više nije emotivno investiran u vezu. Emocionalna afera se dešava kada se jedan partner emocionalno veže za nekog drugog. Osoba za koju se vezuje je onog pola koji je privlači. Takva afera može podrazumevati duge razgovore telefonom ili putem interneta, gde će se razmenjivati intimne misli i osećanja i doživeti intenzivna emocionalna povezanost. Takva emotivna veza može negativno uticati na brak. Često se u emocionalnim vezama razgovara o problemima u glavnoj vezi, pri čemu takvih razgovora nema sa bračnim drugom.

Sumirajući svoje shvatanje neverstva, Ester Perel, poznata porodična terapeutkinja, kaže da neverstvo uključuje najmanje jedan od tri konstitutivna elementa: tajnost, seksualnu alhemiju i emocionalnu angažovanost. Tajnost je prvi organizacioni princip neverstva, jer ljubavna afera uvek živi u senci primarne veze, u nadi da nikada neće biti otkrivena. Ta tajnovitost je često faktor koji doprinosi jačem seksualnom naboju, a osobi koja vara može biti izvor osećaja kontrole i autonomije. Pod seksualnom alhemijom ona smatra ne prosto seksualne odnose, već prisustvo erotskog naboja. Emocionalna angažovanost podrazumeva bliskost i razvijanje jakih osećanja prema drugoj osobi.

Procenat onih bračnih parova u Americi koji su iskusili neverstvo varira, upravo zbog gore navedene teškoće u definisanju šta je neverstvo. Brojke se kreću između 26-70% kod žena i 33-75% kod muškaraca. Opšti je trend porasta učestalosti neverstava. Procenat žena koje varaju znato se povećao u odnosu na prošlost, gde su muškarci znatno češće varali, a sve to zbog izmenjenog položaja žena i veće finansijske nezavisnosti. Ipak u devet zemalja sveta ženama i dalje sledi smrtna kazna za preljubu.

Dakle muškarci varaju podjednako često koliko su to radili i ranije, a žene ih polako sustižu. Prema nekim studijama, ljudi više varaju ukoliko žive u urbanim sredinama i takođe prevare su češće među mlađim ljudima.

Šta je uzrok neverstva?

Razlozi za neverstvo su mnogobrojni.

Jedan od glavnih razloga može biti nedostatak zadovoljstva u vezi. Uspešna veza znači da se obe osobe u njoj osećaju stabilno i sigurno. Zahteva i fizičku i emocionalnu bliskost. Nedostatak u ovim oblastima može smanjiti zadovoljstvo vezom. Nedostatak zadovoljstva u vezi čini neverstvo verovatnijim. Mnoga neverstva kompenzuju neki nedostatak u vezi ili popunjavaju neku prazninu. Nesigurno vezivanje, izbegavanje konflikata, dugotrajno izbegavanje seksualnih odnosa, duge godine ponavaljanja istih svađa – sve su to neki od motiva za preljubu u disfunkcionalnim brakovima/vezama. Neke ljubavne afere započinju kao čin otpora, a druge su posledica upravo odsustva bilo kakvog otpora. I zavisnost od seksa često dovodi do neverstva. Mnogi međutim započinju vanbračnu vezu tražeći emocionalnu bliskost koje u braku nema. Nekada osoba ne vidi drugi način da okonča vezu u kojoj je sem da započne drugu, pa je prevara način da se stara veza okonča. Međutim, paradoksalno je to što mnogi varaju upravo kako bi sačuvali brak.  

Preljuba se ne javlja uvek zbog nedostatka zadovoljstva u vezi. Partner može ući u aferu zbog ličnog nezadovoljstva. To može učiniti iz potrebe za samodokazivanjem, kako bi pokazao/la da još može biti privlačan/na ili kako bi kompenzovao/la osećanje niskog samopoštovanja. Nekada afere započinju iz puke dosade. Želja za novim seksualnim iskustvom takođe može dovesti do afere. Seksualna prevara podrazumeva da bar jedan partner ima seks van veze/braka. Takve seksualne veze ne moraju uključivati emocionalnu vezanost za osobu sa kojom se vara. Često možete čuti da partner koji je varao izjavi: “to je bio samo seks” naglašavajuči isključivo fizički aspekat afere. Studije pokazuju da muškarci teže opraštaju seksualne odnose nego žene. Žene će lakše oprostiti aferu kada emocije nisu uključene. Međutim, za mnoge seks i emocije su isprepletane i teško se mogu lako razdvojiti.

Dobro je kada se u vezi rano razgovara o očekivanjima, gde partneri mogu da podele svoje stavove o monogamiji (monogamija znači da par nema drugih partnera van njihove veze). Oni mogu razgovarati o tome kako se osećaju i šta misle o ne-monogamiji. Ovo može pomoći u izbegavanju budućih nesporazuma u vezi i patnje zbog neverstva. Ako smatrate da monogamija nije za vas, dobro je da o tome budete iskreni sa svojim partnerom. Studije u SAD pokazuju da odrasli očekuju seksualnu monogamiju (ovo isključuje one koji su u otvorenoj vezi). Međutim, oko 20% će se u nekom trenutku upustiti u vanbračni seks.

Uticaj prevare

Preljuba može u velikoj meri uticati na obe osobe u vezi. Ona može uticati i na druge bliske osobe, a naročito na decu. Neverstvo je direktan napad na jedan od naših najvažnijih psihičkih potpornih stubova: sećanje na prošlost. Ne samo što uništava nadu i planove, već i čitavu prošlost para stavlja pod znak pitanja. Neki ljudi kada saznaju za neverstvo osećaju da su izgubili deo svog identiteta, shvatajući da je njihov doživljaj sebe kao oženjene/udate osobe ozbiljno narušen. Njihov brak nije ono što su mislili da jeste.

Nevera partnera može imati ozbiljne posledice i uticati negativno i na fizičko i na mentalno zdravlje. Neko čiji je partner imao aferu može ispoljiti: anksioznost, depresiju, apatiju, nisko samopouzdanje i samopoštovanje, samooptuživanje i osećanje sramote i stida, bes, u težim slučajevima i posttraumatski stresni sindrom (PTSP). Obzirom da je prevara visoko stresna, osoba može ispoljiti teškoće u funkcionisanju u različitim oblastima, i smanjenje učinka na poslu. Ljudi koji su prevareni mogu takođe imati veće šanse da se uključe u različita rizična i impulsivna ponašanja, među kojima  mogu  biti i povećana upotreba droga ili alkohola. Prejedanje, gubitak apetita ili prekomerno vežbanje takođe se mogu javiti kao reakcije.

Kako neverstvo utiče na partnera koji vara

Neverstvo utiče i na one koji ga čine. Ponekad ljudi koji varaju ostaju u tajnim vezama jako dugo. Neke afere mogu trajati godinama ili decenijama, a da drugi partner to ne zna. Ljudi koji varaju mogu osećati povećanu anksioznost ili depresiju, kao i intenzivno osećanje krivice. Nekada se osećaju bespomoćno, ili zarobljeno u takvoj situaciji, bez mogućnosti promene. Što duže traje, afera može imati veći uticaj i ostaviti veće posledice.

Oporavak od neverstva

Otkrivanje neverstva partnera može biti veliki udarac. Prirodno je osećati intenzivne ili zbunjujuće emocije. Neki ljudi odluče da razgovaraju sa terapeutom o tim osećanjima, jer njihovo iskustvo bude toliko bolno da ne mogu sami prevazići krizu. Mogu se odlučiti na individualnu terapiju ili za terapiju parova, kako bi lakše izašli na kraj sa intenzivnim emocijama, odlučili da li treba da ostanu u vezi nakon afere ili iz želje da obnove vezu. Oporavak od neverstva može zavisiti od kulturne pozadine, kao i od ličnih ili verskih stavova para.

U terapiji parova obe strane dele kako se osećaju zbog neverstva. Terapeut može pomoći paru da uvidi svoje potrebe i šta očekuju od odnosa. Takođe, može pomoći u razjašnjavanju odnosa, kroz otvorenu diskusiju o prednostima i nedostacima veze. Moguće je da će biti uočeni neki nezdravi obrasci odnosa, kao što je zavisnost, emocionalno zlostavljanje ili ponovljena neverstva. Par može da odluči da održi ili prekine vezu. Za one parove koji odluče da nastave vezu nakon afere bitno je da uvide koliko su zapravo posvećeni vezi i da rade na vraćanju ili izgradnji poverenja, dok se kreću ka oporavku od prevare. Ukoliko je par odlučio da nastavi vezu neophodno je da partner koji je počinio neverstvo u potpunosti prekine kontakt sa trećom osobom, kao i da prevarenog partnera obavesti o svakom pokušaju te osobe da stupi u kontakt sa njim/njom. Na putu oporavka bitno je da se obe strane suoče sa svojim osećanjima. Partneru koji je prevaren može biti korisno da razgovara o osećanjima neadekvatnosti, izdaje i besa, ili da se suoči sa  neprijatnim osećanjima vezanim za gubitak partnera ukoliko su se odlučili za razlaz. I partner koji je načinio prevaru doživljava mnoga neprijatna osećanja, pre svega osećanje kajanja zbog onoga što se desilo i zbog povređivanja svog partnera, a često i strah da im partner neće oprostiti. Kroz terapiju oba partnera uče kako da ispolje svoje nezadovoljstvo u odnosu na adekvatan način, kako ne bi ponavljali stare greške.

U slučaju ponovljenih neverstava potrebno je razmotriti određena pitanja: Da li su postojali problemi koji su doveli do prve afere i koji nikada nisu rešeni? Kako je rešena prva afera? Da li se osoba koja je varala zaista kajala? Da li je osoba koja je varala shvatila težinu svojih postupaka? Da li je drugi supružnik prepoznao sopstvena osećanja i reakciju?

Terapija može pomoći i onima koji razmišljaju da se upuste u neverstvo, pre svega kroz preispitivanje uzroka ove želje, što može pomoći u izbegavanju neverstva. Ako ste u iskušenju da se upustite u neverstvo, razmislite o mogućnosti da budete iskreni u vezi s tim. Priznavanje problema i rad na njemu sa partnerom mogu biti korisni. Iskrenost može zapravo dati snagu vašoj vezi.

Proces oporavka

Oporavak od afere može biti dugotrajan proces, naročito za parove koji žele da se pomire. Nemoguće je u startu reći da li će se parovi zaista oporaviti od neverstva, niti koliko dugo taj proces može potrajati. Ali stručnjaci se slažu da se oporavak često može postići u roku od 2 godine, naravno uz individualne razlike. Dužina procesa oporavka zavisiti od reakcija para nakon otkrivanja afere, ali i od komunikacionih veština, tolerancije na sukob, kapaciteta za otvorenost i iskrenost, prihvatanja lične odgovornosti i stila vezivanja.

 Oporavak obično napreduje kroz nekoliko faza.

Inicijalno par prolazi kroz fazu šoka i krize. Ova faza dolazi nakon otkrivanja afere. Prevareni partner reaguje veoma intenzivnim neprijatnim emocijama, koje se smenjuju. Može se osećati besno, osvetoljubivo i beznadežno. U svojim promenama raspoloženja mogu varirati od osećanja gubitka i tuge, do besa i frustracije. Česte su rasprave između partnera. Za oba partnera može biti teško da jasno i racionalno razmišljaju tokom ove faze. Mogu imati i fizičke simptome kao što su gubitak apetita i gubitak težine. U ovoj fazi za popravljanje veze zadužen je prvenstveno onaj partner koji je imao vanbračnu vezu. Neophodno je da pokaže kajanje i saosećanje sa bolom partnera. Prevareni partner treba da ublaži izlive besa, jer oni ne donose ono što osoba zaista želi.

Sledeća faza je faza razjašnjavanja problema. U ovoj fazi parovi počinju da ispituju šta je dovelo do afere. Još uvek postoji velika emocionalna nestabilnost. Ali partneri sada žele da razumeju zašto se afera dogodila, i ko je imao kakvu ulogu u celoj priči. Ovaj proces može dovesti do pomirenja sa onim što se desilo i prihvatanja. Što pre započnu sa prihvatanjem onoga što se desilo pre mogu naći izlaz iz date situacije.

Sledeća je faza rešavanja problema. To je faza u kojoj počinje pravi rad na problemu. U njoj se rešava pitanje da li par nastavlja zajedno ili odvojeno. Emocijama se lakše upravlja. Tada partneri mogu početi da rade na problemima koja su dovela do afere. U ovom procesu biće uspona i padova. Krivica i bes mogu se pomešati sa čežnjom za vezom kakva je nekada bila. Ali parovi mogu imati dosta koristi od istrajavanja u ovoj fazi. Često su u stanju da se pozabave problemima u osnovi svog nezadovoljstva.

U sledećoj fazi, fazi stvaranja nove veze, parovi treba da  prihvate novu vezu koju su stvorili. Nekada je ta veza čvršća i iskrenija od one koju su imali ranije. Ali prevarenom partneru će možda i dalje biti teško da veruje. Oba partnera i dalje mogu imati poteškoća da razumeju i prihvate zašto se afera dogodila. Možda će imati problema sa prihvatanjem da život koji su imali ranije više neće biti isti.

Sledi nekoliko saveta koje treba imati na umu tokom diskusija vezanih za neverstvo:

Budite strpljivi. Ako ste imali aferu, budite strpljivi sa reakcijama partnera. Analiza vaše prevare može biti veoma bolna za njih. I za onog partnera koji je prevaren važno je strpljenje u procesu oporavka.

Prihvatite odgovornost. Ako ste imali aferu, vaš partner može imati jake emocije, uključujući i bes. Izbegavajte da za svoje postupke krivite partnera. Ne minimizirajte uticaj i težinu svojih postupaka.

Izvinite se i oprostite. To se mora dogoditi, ako par želi da obnovi svoju vezu. Osoba koja je imala aferu mora se iskreno izviniti. Osoba koja je prevarena mora prihvatiti ovo izvinjenje pod čvrstim uslovima. Sa ovim procesom se ne može žuriti. Ali često je to neophodno da se veza obnovi.

Komunicirajte. Aktivno slušajte šta vaš partner ima za reći. Zauzvrat im govorite iskreno. Potvrdite svoju posvećenost popravljanju odnosa ako je to vaš izbor.

Literatura:

https://www.goodtherapy.org/learn-about-therapy/issues/infidelity/recovery

https://www.goodtherapy.org/learn-about-therapy/issues/infidelity

 Perel Ester. Neverstvo – razumeti ne znači opravdati. Novi Sad, Psihopolis, 2018.

Autor: Milica Nenadović

Psiholog i TA psihoterapeut u edukaciji

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Povezani članci

Lice i naličje hemije u vezi

Lice i naličje hemije u vezi

Kada bi vas neko pitao šta vam je najvažnije da osetite u vezi, šta biste odgovorili? Na kom mestu biste našli uzbuđenje i strast? Da li možete da se prisetite nekog sopstvenog iskustva kada ste na...