loader image
Anksioznost: okidači i osetljivost na anksioznost

Anksioznost: okidači i osetljivost na anksioznost

Zamislimo da smo na aerodromu i da imamo priliku da razgovaramo sa putnicima koji uskoro treba da se ukrcaju u avion. Želimo da ispitamo kako se osećaju pred let. Preciznije, želimo da znamo koliko putnika je uplašeno. Nakon kratkog razgovora sa svakim od putnika,...
Kako se nositi sa niskom tolerancijom na frustraciju?

Kako se nositi sa niskom tolerancijom na frustraciju?

Neprilike u životu postoje. Imate sledeći izbor – da imate neprilike i emocionalni poremećaj ili da imate neprilike i odgovarajuća osećanja. Racionalno-emotivno bihejvioralni terapeuti smatraju da u jezgru emocionalnih poremećaja i poremećaja u ponašanju leži urođena...
Samopoštovanje i bezuslovno samoprihvatanje

Samopoštovanje i bezuslovno samoprihvatanje

Piše: Nikola Šašić, edukant racionalno-emotivne bihejvioralne terapije Najčešći problemi zbog kojih ljudi traže pomoć psihoterapeuta su osećanja depresije, anksioznosti, stida, krivice; pasivno ili agresivno ponašanje, prokrastinacija; problemi u braku ili na poslu....