loader image

Strah od javnog nastupa

maj 17, 2021 | O životu | 0 Komentara

 

Prezentovanje i komuniciranje o idejama i stavovima koje imate je bitna komponeta uspeha na različitim životnim poljima, a pre svega na profesionalnom planu.  Biti dobar javni govornik može vam puno pomoći u napredovanju i razvijanju karijere. Ali ponekad je jedina stvar koja može da stoji između vas i publike strah. On može da postane barijera koja vas profesionalno i lično ograničava, otežava pripremu prezentacija i davanja svog maksimuma.

Veliki broj ljudi se plaši bilo kakvog nastupa pred drugima ili socijalnog izlaganja,  „uzimanja reči“  i izlaganja na poslovnim sastancima, seminarima, obukama; držanja prezentacija kolegama, vršnjacima; držanja javnog govora ili govora za TV ili radio radi promovisanja nekih stvari ili posla.

Svaki izlazak pred publiku nosi sa sobom izvesnu tremu. Nije svaka trema nezdrava. Pozitivna trema je poželjna i motivišuća, ona nam daje pozitivnu energiju da bi izlaganje bilo uspešno. O problemu straha od javnog nastupa govorimo onda kada je trema bude nezdrava, preterana,  kada je napetost prevelika i osoba bude preplavljena i paralisana strahom. Tada je koncentracija otežana, a pažnja se preusmerava sa radnog zadatka na simptome straha i na različita nerealistična i disfunkcionalna predviđanja.

 

Šta je strah od javnog nastupa?

Strah od javnog nastupa je strah ili anksoznost koji se javlja povodom javnog govora ili prezentacije. Veoma je čest, smatra se da ga je 75% ljudi iskusilo nekada tokom života. Može je javiti u vidu blage nervoze pri samoj pomisli na javni nastup ili da se ispolji u vidu fobijskog straha i panike. Uz ovaj strah ide izbegavanje javnih nastupa po svaku cenu ili ulazak u situaciju sa velikim intenzitetom napetosti i različitim telesnim simptomima: crvenilom lica, drhtanjem ruku i glasa, lupanjem srca.

Ovaj strah se češće javlja kod mlađih ljudi, i češće kod žena nego kod muškaraca. Često je prisutan kod osoba sa socijalnom anksioznošću. Ljudi koji imaju problem sa strahom od javnog nastupa uglavnom su skloniji da doživljavaju anksioznost u drugim različitim situacijama i imaju tendenciju za takvim vidom reagovanja.

Ovaj strah potiče od iracionalnog doživljanja same situacije izlaganja pred publikom i slike sebe kao govornika, i iskrivljenjih percepcija posledica tog izlaganja „izblamiraću se“, „ispašću gubitnik“ itd.  Situacija javnog nastupa se stoga doživljava kao pretnja i povodom nje sa javlja snažan somatski odgovor, „bori se ili beži“. Ovaj odgovor se javlja u vidu telesnih simptoma: ubrzan srčani rad, ubrzano disanje, drhtanje ruku i glasa, znojenje, vrtoglavica, crvenilo lica, suva usta itd.  U početku sama situacija biva povod nastanka straha, a kasnije osoba se plaši samih simptoma straha, i razvija strah povodom straha.  

Neke od najčesćih automatskih negativnih misli koje se javljaju povodom javnog nastupa su: „Biće užasno“, „Svi će mi se smejati“, „Osramotiću se“, „Ljudi će misliti da sam prevarant“, „Ljudi će misliti da sam neprivlačan/na“, „Ljudi će videti moje fizičke simptome i misliće da sam slab ili lud“, „Biću dosadan/na“, „Drhtaću, crveneću i to će biti užasno“.

 

Tretman straha od javnog nastupa

U tretmanu straha od javnog nastupa radi se na promeni doživljaja i perspektive gledanja na samu situaciju, kao i na drugačijem, realističnijem doživljaju sebe kao govornika. Nastoji se da se identifikuju sržna iracionalna uverenja koja se javljaju u formi zahteva od sebe ili drugih, a zatim se različitim kognitivnim i emotivnim tehnikama radi na njihovom osporavanju. Primenjuju se i tehnike razužasavanja i tehnike razvijanja visoke frustracione tolerancije i bezuslovnog samoprihvatanja.  Takođe se identifikuju i disfunkcionalni obrasci razmišljanja i zaključivanja, i radi se na njhovoj promeni. Koristan deo tretmana je učenje i primena relaksacionih tehnika. Jako je važno izlaganje situaciji javnog nastupa. Izlaganje je postepeno, a najvažnija je upornost i stalna vežba. 

 

https://www.psycom.net/glossophobia-fear-of-public-speaking

Autor: Aleksandra Stamenković

Psiholog i REBT psihoterapeut u edukaciji

0 komentara

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Povezani članci