loader image
Kako izgraditi samopoštovanje kod dece

Kako izgraditi samopoštovanje kod dece

Samopoštovanje predstavlja sliku koju deca imaju o sebi, kako doživljavaju sebe i kako se uklapaju u okruženje. Takva predstava o njima samima je deo njihove ličnosti u svakom trenutku i u svakoj situaciji. (Photo by Szafran on Pexels) Kako se gradi samopoštovanje?...
Agresivnost kod dece

Agresivnost kod dece

 Agresivnost kao vrsta ponašanja je vrlo zastupljenja kod dece tokom njihovog odrastanja. To je fenomen sa kojim roditelji najčešće teško izlaze na kraj. U praksi često nailazimo na stav roditelja koji je osuđujući. Roditelji kažnjavaju takvo dečije ponašanje i...