loader image
Umokravanje (enureza) kod dece

Umokravanje (enureza) kod dece

Enureza je često i ponavljano umokravanje, noću i/ili danju, posle 4. godine, kada su eliminisani svi organski uzroci koji mogu prouzrokovati ovaj problem. Kod dece se često srećemo sa ovim stanjem. Procene pokazuju da 20% dece uzrasta od pet godina ispoljava ovo...
Tikovi kod dece

Tikovi kod dece

Tikovi kod dece su česti.  Jedno od petoro dece može imati ovaj problem u nekom periodu odrastanja. Prvi put se javljaju između 4. i 6. godine života, češće ih ispoljavaju dečaci.        Tikovi predstavljaju brze, ponavljajuće pokrete mišića koji nemaju svrhu ili...
Poremećaj ponašanja – tretman

Poremećaj ponašanja – tretman

Autori: Katarina Višić, psihoterapeut i Dragica Nenadić, specijalni pedagog Tretman poremećaja ponašanja obuhvata individualizovani plan i program skrojen prema potrebama porodice i deteta. Najčešće intrevencije u okviru tretmana su: Lekovi u kombinaciji sa drugim...