loader image
Tikovi kod dece

Tikovi kod dece

Tikovi kod dece su česti.  Jedno od petoro dece može imati ovaj problem u nekom periodu odrastanja. Prvi put se javljaju između 4. i 6. godine života, češće ih ispoljavaju dečaci.        Tikovi predstavljaju brze, ponavljajuće pokrete mišića koji nemaju svrhu ili...
Poremećaj ponašanja – tretman

Poremećaj ponašanja – tretman

Autori: Katarina Višić, psihoterapeut i Dragica Nenadić, specijalni pedagog Tretman poremećaja ponašanja obuhvata individualizovani plan i program skrojen prema potrebama porodice i deteta. Najčešće intrevencije u okviru tretmana su: Lekovi u kombinaciji sa drugim...