loader image
Kako pomoći deci da spavaju sama?

Kako pomoći deci da spavaju sama?

Spavanje je ključno za razvoj, zdravlje i dobrobit deteta, bez obzira na njegove godine, a većina stručnjaka podstiče roditelje da podrže potrebe za spavanjem svoje dece koliko god mogu. Deci je, generalno, potrebno znatno više sna nego odraslima – a oni koji ga...
Razvojne traume: kako je sve počelo

Razvojne traume: kako je sve počelo

Trauma predstavlja psihološku ranu nastalu delovanjem ili pojedinačnog stresnog događaja, ali i hronično prisutnih manje intenzivnih događaja ili skupa okolnosti koje pojedinac doživljava kao fizički ili emotivno štetne ili preteće. Tako posmatrano, trauma obuhvata...