loader image
Zavisnost od interneta

Zavisnost od interneta

Internet je portal putem kojeg pristupamo različitim aktivnostima i uslugama: igrama (npr. onlajn oblici igara na sreću, kockanje), radu (pristup mrežnim resursima, preuzimanje softvera, slanje e-pošte, hosting veb lokacija), druženju (društvene mreže, grupno...
Zašto su važne lične granice?

Zašto su važne lične granice?

Kada je reč o telu, umu ili duhu, slom mora doživeti svako ko je odgajan da ugađa drugima do te mere da ni ne zna gde prestaje on sam, a gde počinje druga osoba. Tuđe emocije i potrebe previše često imaju prednost nad našim osećanjima i težnjama. Nijedna osoba ne bi...
Deca i upotreba „ekrana“

Deca i upotreba „ekrana“

 Pišemo u trenutku kada je pandemije COVID-19 još uvek u jeku, i tokom koje se vreme provedeno ispred ekrana dramatično povećalo za sve – uključujući i decu, od kojih mnoga nastavu pohađaju online. Ova činjenica je dodatno povećala zabrinutost i kod roditelja i kod...