loader image
Kako pomoći deci da spavaju sama?

Kako pomoći deci da spavaju sama?

Spavanje je ključno za razvoj, zdravlje i dobrobit deteta, bez obzira na njegove godine, a većina stručnjaka podstiče roditelje da podrže potrebe za spavanjem svoje dece koliko god mogu. Deci je, generalno, potrebno znatno više sna nego odraslima – a oni koji ga...
Razvojne traume: kako je sve počelo

Razvojne traume: kako je sve počelo

Trauma predstavlja psihološku ranu nastalu delovanjem ili pojedinačnog stresnog događaja, ali i hronično prisutnih manje intenzivnih događaja ili skupa okolnosti koje pojedinac doživljava kao fizički ili emotivno štetne ili preteće. Tako posmatrano, trauma obuhvata...
Šta je anksioznost?

Šta je anksioznost?

Često se pod nazivom “strah” kriju brojna osećanja koja se diferenciraju iz straha i koja predstavljaju vrste straha. Strah je osećanje koje se oseća u odnosu na tekuću situaciju, ali i u odnosu na neku buduću situaciju koju osoba iščekuje. Pojam straha je, u svom...