loader image
Posttraumatski stresni poremećaj

Posttraumatski stresni poremećaj

  Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) je problem mentalnog zdravlja koji neki ljudi razvijaju nakon što su doživeli ili bili svedoci nekog traumatskog događaja, koji je bio pretnja po život (rat, pretnje smrću, iznenadne smrti, prirodne katastrofe, saobraćajne...