loader image
Asertivni stil komunikacije

Asertivni stil komunikacije

  Asertivnost je veština o kojoj se često govori u kontekstu socijalnih i komunikacijskih veština. Sigurno ste čuli za ovaj pojam, iako možda ne znate šta tačno znači. U ovom članku detaljnije ćemo objasniti samo značenje pojma asertivnosti, po čemu se asertivno...
Stilovi komunikacije

Stilovi komunikacije

  Osnov svih međuljudskih odnosa je komunikacija. Ne postoji način da živimo sa ljudima i među ljudima, a da ne komuniciramo. Život je neodvojiv od komunikacije, pa čak i razmišljanje, spada u komunikaciju sa samim sobom. Komunikacija se ne vezuje isključivo za...