loader image

O životu

Bipolarni afektivni poremećaj

Bipolarni afektivni poremećaj

Bipolarni afektivni poremećaj je hronično stanje i karakteriše ga ponavljanje epizoda u kojima su raspoloženje i aktivnost osobe značajno poremećeni. Kod ovog poremećaja, smenjuju se faze povišenog raspoloženja i povećane aktivnosti i energije (manija ili hipomanija)...

opširnije
Tajne

Tajne

Tajne su veoma moćno oruđe čijeg uticaja često nismo ni svesni. O tome koliko su tajne moćne i sveprožimajuće, govori i to što se porodične tajne mogu prenositi i na sledeću, ili čak i na drugu generaciju u jednoj porodici. Naravno, to ne znači da postoji porodica...

opširnije
Šta je smisao života?

Šta je smisao života?

Napomena: u ovom tekstu nećete saznati šta je smisao života.  Đorđe Balašević se u jednoj od svojih pesama pita: „Zašto se sve to dešava? Da l’ čovek išta rešava il’ smo samo tu zbog ravnoteže među zvezdama?“ U ova tri stiha sažeta su sva filozofska pitanja na koja su...

opširnije
Relaciona trauma

Relaciona trauma

Većini nas su poznate traume koje podrazumevaju seksualno zlostavljanje, fizičko nasilje, očigledna maltretiranja, gubitke, iznenadne događaje koji bitno obllikuju dalji život osobe. Međutim, koliko nas je upoznato sa traumom koja nastaje u odnosima kao posledica...

opširnije