loader image

O životu

Psihološki aspekti menopauze

Psihološki aspekti menopauze

Menopauza je deo života svake žene, i u neku ruku predstavlja veliku tranziciju za nju. Način na koji žene doživljavaju ovaj period u velikoj meri utiču i na mentalno zdravlje žene. Šta je menopauza? Menopauza je deo života žene kada menstruacija prestane zauvek. Ovaj...

opširnije
Agorafobija

Agorafobija

Agorafobija spada u anksiozne poremećaje. Sam izraz agorafobija potiče od grčkih reči agora – trg i fobo – bojati se, pa u svom izvornom značenju agorafobija predstavlja strah od prelaženja preko trgova, ulica ili otvorenih prostora uopšte. Međutim, savremeni koncept...

opširnije
Psihološki aspekti bindžovanja

Psihološki aspekti bindžovanja

  Poslednjih godina se sve češće susrećemo sa terminom bindžovanje (eng. binge). Ovaj termin se odnosi na preterano unošenje - hrane, pića ili preterano gledanje filmova i serija. Međutim u poslednje vreme, ovaj termin obuhvata sve više stvari u kojima se može...

opširnije
Životni ciklus porodice

Životni ciklus porodice

Porodica je primaran, relativno trajan skup međusobno povezanih ljudi. Kao društvena grupa, uglavnom je formirana prema biološkim zakonima i krvnom srodstvu, ali i prema društvenim pravilima. Kada definiše zajednicu roditelja i dece koja nastaju iz te veze, ona je...

opširnije
Sindrom fine osobe

Sindrom fine osobe

Zar nije dobro i pohvalno biti fin? Šta je pogrešno u tome? Zar ne želimo svi da budemo fini prema ljudima koji su takođe fini prema nama? Kada bi svi bili fini, ovaj svet bi bio mnogo srećnije mesto. Da li je to ipak istina? Biti fin – previše fin – ima svoju tamnu...

opširnije
Stid i krivica

Stid i krivica

Stid i krivica su kompleksna ljudska osećanja. Imaju važne funkcije, kako na ličnom, tako i na nivou međuljudskih odnosa. Svako od nas ih je osetio, a možda ih neko ko čita ovo i trenutno oseća. Iako smo svi iskustveno upoznati sa ovim osećanjima, ponekad je teško...

opširnije
Zavist

Zavist

Zavist je osećanje koje osećamo kada procenjujemo da neko drugi ima nešto što mi smatramo vrednim. Nešto što bismo i sami hteli da posedujemo, ali iz nekog razloga to nije slučaj. Zavist spada u neprijatna osećanja i socijalne je prirode. Uvek uključuje drugu osobu...

opširnije
Tokofobija – strah od porođaja

Tokofobija – strah od porođaja

Rođenje deteta je jedan od najznačajnijih i najradosnijih dogadaja u životu, ali je takođe i izvor stresa i nosi sa sobom brojne promene u načinu života. Osim što se ženama u trudnoći dešavaju brojne telesne promene, trudnoća je praćena i značajnim promenama u...

opširnije